ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നിന്ന് പോകു ... ഒരു പുഞ്ചിരി അത് മാത്രം മതിയെനിക്കു ....

2011, സെപ്റ്റംബർ 6, ചൊവ്വാഴ്ച

എവിടെ നീ...?


എന്റെ സമയഘടികാരം നിശ്ചലമാണു
നിന്റെ സാമിപ്യം ഇല്ലാതെ
നിശ്ചലമാണെനിക്കീ ലോ‍കം
നിര്‍ജ്ജീവമായിരിക്കുന്നു എന്റെ മൊഹങളും സ്വപ്നങളും
ആരോ ചലിപ്പിക്കും പാവയേപ്പോലെ ഞാന്‍
ഈ മണലാരണ്യത്തില്‍
ദിക്കുകളറിയാതെ ദൂരമറിയാതെ
മരുപ്പച്ച് തേടി അലയുന്നു
മണല്‍ത്തരികള്‍ എന്റെ കാലടിയില്‍ പെട്ട് ഞെരുങ്ങുന്ന രോദനം
ചെവിയില്‍ അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു...

butterfly,deep

8 comments:

Happy Friendship Day 2015, Images, Quotes, SMS, Greetings, Messages on 2015, മാർച്ച് 24 4:30 PM പറഞ്ഞു...

mothers day
mothers day 2015
happy mothers day
happy mothers day 2015
happy mothers day Quotes
happy mothers day Quotes from daughter
happy mothers day Quotes from son
happy mothers day Poems
happy mothers day Poems from daughter
happy mothers day Poems from son
happy mothers day Wishes
happy mothers day Wishes from daughter
happy mothers day Wishes from son
happy mothers day Messages
happy mothers day Messages from daughter
happy mothers day Messages from son
happy mothers day Greetings
happy mothers day Greetings from daughter
happy mothers day Greetings from son

Happy Mothers Day 2015
Happy Mothers Day
Mothers Day 2015
Happy Mothers Day 2015 Wishes
Happy Mothers Day 2015 Gifts
Happy Mothers Day 2015 SMS
Happy Mothers Day 2015 Card
Happy Mothers Day 2015 Poem
Happy Mothers Day 2015 Images
Happy Mothers Day 2015 Pics
Happy Mothers Day Wishes
Happy Mothers Day Gifts
Happy Mothers Day SMS
Happy Mothers Day Card
Happy Mothers Day Poem
Happy Mothers Day Images
Happy Mothers Day Pics

Happy Friendship Day 2015, Images, Quotes, SMS, Greetings, Messages on 2015, മാർച്ച് 24 4:31 PM പറഞ്ഞു...

mothers day
mothers day 2015
happy mothers day
happy mothers day 2015
happy mothers day Quotes
happy mothers day Quotes from daughter
happy mothers day Quotes from son
happy mothers day Poems
happy mothers day Poems from daughter
happy mothers day Poems from son
happy mothers day Wishes
happy mothers day Wishes from daughter
happy mothers day Wishes from son
happy mothers day Messages
happy mothers day Messages from daughter
happy mothers day Messages from son
happy mothers day Greetings
happy mothers day Greetings from daughter
happy mothers day Greetings from son

Happy Mothers Day 2015
Happy Mothers Day
Mothers Day 2015
Happy Mothers Day 2015 Wishes
Happy Mothers Day 2015 Gifts
Happy Mothers Day 2015 SMS
Happy Mothers Day 2015 Card
Happy Mothers Day 2015 Poem
Happy Mothers Day 2015 Images
Happy Mothers Day 2015 Pics
Happy Mothers Day Wishes
Happy Mothers Day Gifts
Happy Mothers Day SMS
Happy Mothers Day Card
Happy Mothers Day Poem
Happy Mothers Day Images
Happy Mothers Day Pics

Happy Friendship Day 2015, Images, Quotes, SMS, Greetings, Messages on 2015, മാർച്ച് 24 4:35 PM പറഞ്ഞു...

friendship day
friendship day 2015
happy friendship day
happy friendship day 2015
happy friendship day Quotes
happy friendship day Quotes for girls
happy friendship day Quotes for boys
happy friendship day Images
happy friendship day Images for girls
happy friendship day Images for boys
happy friendship day SMS
happy friendship day SMS for girls
happy friendship day SMS for boys
happy friendship day Messages
happy friendship day Messages for girls
happy friendship day Messages for boys
happy friendship day Greetings
happy friendship day Greetings for girls
happy friendship day Greetings for boys


World Cup Cricket SemiFinal Live Streaming
world cup Cricket semi final
watch live cricket
world cup Cricket final match
world cup Cricket final Live Streaming
world cup Cricket final live score
world cup Cricket semi final live score
world cup Cricket semi final prediction
world cup Cricket semi final highlights
world cup live Cricket streaming
ind vs aus live cricket streaming
Pak vs aus live cricket streaming
aus vs Pak live cricket streaming
ind vs bng live cricket
ind vs nz live cricket
world cup semi final watch live
WI vs nz live cricket streaming
nz vs wi live cricket streaming

Cricket world cup final match watch online
Cricket world cup watch online

Happy Friendship Day 2015, Images, Quotes, SMS, Greetings, Messages on 2015, മാർച്ച് 24 4:35 PM പറഞ്ഞു...

friendship day
friendship day 2015
happy friendship day
happy friendship day 2015
happy friendship day Quotes
happy friendship day Quotes for girls
happy friendship day Quotes for boys
happy friendship day Images
happy friendship day Images for girls
happy friendship day Images for boys
happy friendship day SMS
happy friendship day SMS for girls
happy friendship day SMS for boys
happy friendship day Messages
happy friendship day Messages for girls
happy friendship day Messages for boys
happy friendship day Greetings
happy friendship day Greetings for girls
happy friendship day Greetings for boys


World Cup Cricket SemiFinal Live Streaming
world cup Cricket semi final
watch live cricket
world cup Cricket final match
world cup Cricket final Live Streaming
world cup Cricket final live score
world cup Cricket semi final live score
world cup Cricket semi final prediction
world cup Cricket semi final highlights
world cup live Cricket streaming
ind vs aus live cricket streaming
Pak vs aus live cricket streaming
aus vs Pak live cricket streaming
ind vs bng live cricket
ind vs nz live cricket
world cup semi final watch live
WI vs nz live cricket streaming
nz vs wi live cricket streaming

Cricket world cup final match watch online
Cricket world cup watch online

Happy Mothers Day Messages 2015, Quotes, Poems, Cards, Images, Ideas, Gifts on 2015, ഏപ്രിൽ 21 10:29 PM പറഞ്ഞു...

Mothers Day Ideas 2015

Happy Mothers Day 2015 Ideas

Happy Mothers Day Ideas 2015

Happy Mothers Day Ideas


Mothers Day Ideas


Mothers Day Gift Ideas

Mothers Day Cards 2015

Happy Mothers Day 2015 Cards

Happy Mothers Day Cards 2015

Happy Mothers Day Cards

Mothers Day Cards


Happy Mothers Day Card

Happy Mothers Day Images

Happy Mothers Day Images 2015

Mothers Day Images 2015

Happy Mothers Day 2015 Images

Mothers Day 2015 Images

Mothers Day Images

Happy Mothers Day Poems

Mothers Day Poems 2015

Mothers Day 2015 Poems

Happy Mothers Day 2015 Poems

Happy Mothers Day Poems 2015


Mothers Day Poems


Mothers Day Poem

Happy Mothers Day Quotes

Mothers Day Quotes 2015

Mothers Day 2015 Quotes

Happy Mothers Day 2015 Quotes

Happy Mothers Day Quotes 2015

Mothers Day Quotes


Mothers Day Quote

Mothers Day Messages

Mothers Day Message

Happy Mothers Day Messages

Mothers Day 2015 Messages

Happy Mothers Day 2015 Messages

Karthik b on 2015, ഏപ്രിൽ 26 4:55 PM പറഞ്ഞു...

Friendship day messages 2015

Karthik b on 2015, ഏപ്രിൽ 29 1:58 AM പറഞ്ഞു...

Happy Friendship day 2015 messages
Friendship Day SMS in Telugu
Friendship Day messages in Telugu
Friendship Day wishes in Telugu
Friendship Day SMS
Friendship Day 2015 SMS Telugu
Happy Friendship Day Messages in Telugu 2015
Sneham Messages
Happy Friendship Day Quotes 2015
Quotes
Happy Friendship Day Greetings 2015
Friendship Day Quotes
Happy Friendship Day 2015
facebook messages
Wallpapers
Happy Friendship Day Messages in Hindi 2015
Hindi Poems, Hindi Messages
Telugu wishes
friendship day messages
friendship day messages 2015
Happy Friendship day messages 2015
Happy friendship day messages
Friendship messages
Happy friendship messages
Happy friendship day wishes
Friendship day wishes
Friendship day wallpapers

Vijayakumar Rm on 2015, ജൂലൈ 3 11:21 AM പറഞ്ഞു...

ramadan quotes
ramadan 2015
eid mubarak 2015
eid greetings
ramadan wishes
eid mubarak images

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

1) for include image in comments use this tag.

[im]Image URL[/im]

replace IMAGE URL with your image url

2)to use color texts in comments use this tag.

[co="red"]Type Text here[/co]

in place of RED u can use other colors

3) if u want to use scrolling text in comments use this tag

[ma]Type Text here[/ma]

replace TYPE TEXT HERE with your text

പേജുകള്‍‌

tracking

 

മഴത്തുള്ളികള്‍ .... Copyright © 2008 my fevorite Template by DeePs's Blogger Template