ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നിന്ന് പോകു ... ഒരു പുഞ്ചിരി അത് മാത്രം മതിയെനിക്കു ....

2009, ജനുവരി 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്രണയം..മൌനത്തെകൊണ്ടു പാടിക്കുന്ന-
മായജാലമാണു പ്രണയം.
കാറ്റും കടലും നിലാവും കിനാവും-
അങനെ എന്തെല്ലാമാണു പ്രണയം
പ്രണയം ചിലപ്പോള്‍ മഴപോലെ-
നെഞ്ചില്‍ തിമിര്‍ത്തു പെയ്യും
മറ്റുചിലപ്പോള്‍ എരിയുന്ന-
കനലായി നെഞ്ചില്‍ കിടക്കും
കരുതി വെച്ചിരുന്നു ഒരായിരം സ്വപ്നങളാല്‍-
താലോലിച്ച മയില്‍പ്പീലിത്തുണ്ടുകള്‍
നിനക്കായി നല്‍കുവാന്‍.
പറയാതെ പ്രണയം-
മനസ്സില്‍ കൊണ്ടുനടന്നിട്ടുണ്ട്
മറ്റുചിലപ്പോള്‍ അറിയിച്ചിട്ടും-
അറിയാത്ത ഭാവത്തില്‍ അകന്നു പൊയി
എങ്കിലും നിന്നെ ഞാന്‍ പ്രണയിക്കുകയാണു-
മറുപടികള്‍ ആഗ്രഹിക്കാതെ
മറ്റൊന്നും മോഹിക്കാതെ...
butterfly,deep

3 comments:

Vayady on 2010, സെപ്റ്റംബർ 5 11:44 PM പറഞ്ഞു...

പ്രണയം അനശ്വരമാണ്‌.

ഭവ്യ... on 2011, ജനുവരി 22 12:22 PM പറഞ്ഞു...

മൌനത്തെ കൊണ്ട് പാദിപ്പിക്കുന്ന മായാജാലമാണ്‌ പ്രണയം ...........

Mubarak on 2011, സെപ്റ്റംബർ 15 9:59 PM പറഞ്ഞു...

Hai dear frnd........I wonder reading your blog...It is amazing..All these poems are really touching...I don know actually all of those are written by you or not,but anyway when I read all these amazing poems about life,love and childhood,I feel that all of your poems are what I feel in my heart and the same pain you expressed through your poems beautifully......
I wonder whether you have the same feelings which i have....!!!I think it is because we all are going through the same experience in our lives in some other ways and the idea about love,pain,lost feeling are beautifully portrayed here.I wish if I also could be a poet who can at least express himself through his beautiful poems which will enable him to get relief from the pain of the heart....
Anyway I appreciate you wholeheartedly and wish you all success and The God Almighty may bless you to make more n more amazing creative poems which touches our heart...
With best regards
Mubarak.
mubarakark@gmail.com

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

1) for include image in comments use this tag.

[im]Image URL[/im]

replace IMAGE URL with your image url

2)to use color texts in comments use this tag.

[co="red"]Type Text here[/co]

in place of RED u can use other colors

3) if u want to use scrolling text in comments use this tag

[ma]Type Text here[/ma]

replace TYPE TEXT HERE with your text

പേജുകള്‍‌

tracking

 

മഴത്തുള്ളികള്‍ .... Copyright © 2008 my fevorite Template by DeePs's Blogger Template