ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നിന്ന് പോകു ... ഒരു പുഞ്ചിരി അത് മാത്രം മതിയെനിക്കു ....

2009, ജനുവരി 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

കാലം...
കാലം ഒഴുകുന്നു
മടങി വരാത്തവണ്ണം
അവയെന്‍ നെഞ്ചില്‍ തീര്‍ത്ത മുറിപ്പാടില്‍ നിന്നും
ചോരയൊഴുകുന്നു
ആ ചൊരയില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ആത്മാഹൂതി നടത്തുന്നു ഈച്ചകള്‍
മരവിപ്പു ബാധിച്ച ഈ മാംസപിണ്ടത്തില്‍
പതിയെ പുഴിക്കള്‍ ഞവിക്കുവാന്‍ തുടങി
തിന്നുതീര്‍ക്കട്ടെ
ശവം തീനികള്‍ എന്റെ ശരീരം
മരവിച്ച ശരീരത്തില്‍ ചലിക്കുന്ന കണ്ണുമായി
എത്രകാലമായി ഞാന്‍ മരണം പ്രെതീക്ഷിച്ചു കിടക്കുന്നു..
butterfly,deep

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

1) for include image in comments use this tag.

[im]Image URL[/im]

replace IMAGE URL with your image url

2)to use color texts in comments use this tag.

[co="red"]Type Text here[/co]

in place of RED u can use other colors

3) if u want to use scrolling text in comments use this tag

[ma]Type Text here[/ma]

replace TYPE TEXT HERE with your text

പേജുകള്‍‌

tracking

 

മഴത്തുള്ളികള്‍ .... Copyright © 2008 my fevorite Template by DeePs's Blogger Template